پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده وینیل استات در مجاورت کاتالیزورهای مختلف و ذرات میان تخلخلی سیلیکا : ساختار و خواص پلیمر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی 143-14115

چکیده

پلیمرشدن وینیل استات با کمپلکس لیگاند دی متیل فرمامید(DMF) و کاتالیزورهای کبالت استواستونات (Co (acac)2)، روی کلرید (ZnCl2 )، قلع کلرید (SnCl2)، ذرات میان تخلخلی MCM-41 و SPB  در حضور آغازگر بنزوئیل پراکسید در پلیمرشدن توده ای بررسی شد. درصد شاخه ای شدن نسبی پلی وینیل استات حاصل در حضور کاتالیزورهای مختلف با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن محاسبه شد که حاکی از خطی بودن پلی وینیل استات حاصل در حضور کاتالیزور Co (acac)2  و کاتالیزور های بر پایه تیتانیوم است. سینتیک واکنش با درجه شاخه ای شدن پایین تر در حضور  کمپلکس کاتالیزور/ لیگاند بیانگر نقش مهم و کلیدی الکترونگاتیویته فلزات انتقالی و نفوذ هموژن کاتالیزور با لیگاند دی متیل فرمامید در حالت بالک است. ساختمان پلیمرها، خواص حرارتی و تبدیل پلی وینیل استات حاصل از پلیمرشدن در حضور کاتالیزورها و ذرات میان تخلخلی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Controlled Radical Polymerization of Vinyl Acetate in the Presence of Various Catalysis and Mesoporous Silica: Polymer Structure and Properties

نویسندگان [English]

  • mohammad ali semsarzade
  • sahar amiri