رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2

نویسندگان

1 مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی 1357

2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 14965/115

3 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی14965/115

چکیده

کاتالیزور­های متالوسن به علت کومونومر پذیری زیاد نسبت به کاتالیزور­های زیگلر ناتا برتری دارند، تحلیل مناسب پارامترهای تاثیرپذیر از شرایط پلیمریزشدن بر محصول نهایی بسیاراهمیت دارد. در این مقاله پارامترهای هزینه، کیفیت، محصول دهی و زمان پخت توسط متخصصان معین و با استفاده از روش AHP وزن‌دهی شده‌اند سپس 16 محصول نهایی توسط روش TOPSIS رتبه‌بندی گردید که پلیمر A10 بدست آمده در نسبت خوراک 67/33 و دمای پلیمریزاسیون  60 درجه سانتیگراد به عنوان مناسبت­ترین پلیمر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Combined AHP-Topsis Group Approach for Suitable Ranking EPDM Rubber SynthesizedCatalyst by BisIndZrCl2

نویسندگان [English]

  • ali sibooye 1
  • saeid ahmad joo 2
  • mohammad mehdi mortazavi 3
1
2
3