مروری بر مهمترین پایگاه‫‌های اطلاعاتی ارائه دهنده ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه‫‌های ثبت اختراع‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله: گزارش

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22063/basparesh.2020.2731.1520

چکیده

امروزه با پیشرفت علم و فناوری پایگاه‏‌های اطلاعاتی و استنادی بسیاری در سراسر جهان برای سهولت در جستجو و دسترسی به تولیدات علمی پدید آمده‏‌اند. پروانه‌‏های ثبت اختراع نیز یکی از مهمترین انواع تولیدات علمی و فنّاورانه محسوب می‏‌شوند و حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره اختراع، مخترعان مشارکت کننده، مالکان پروانه ثبت اختراع، رده‏‌های موضوعی مربوط به هر پروانه ثبت اختراع و غیره هستند که این اطلاعات اغلب در مجله‏‌ها و سایر محمل‏‌های اطلاعاتی منتشر نمی‌‏شوند. پایگاه‌های اطلاعاتی مخصوص پروانه‌‏های ثبت اختراع وجود دارد که اطلاعات پروانه‏‌های ثبت اختراع را گردآوری می‌کنند. دسترسی به برخی از آنان مانند پایگاه اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا و پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری رایگان و برخی دیگر همانند پایگاه درونت نیازمند پرداخت حق اشتراک هستند.
در سال‌های اخیر، برخی از پایگاه‏‌های اطلاعاتی و استنادی که معمولا اختصاص به ارائه داده‌‏های مربوط به آثار علمی مانند مقاله، کتاب و ...دارند، پروانه‌‏های ثبت اختراع را نیز به مجموعه خود افزونده‌اند. این پایگاه‏‌ها به دو صورت رایگان و اشتراکی در دسترس هستند و امکان جستجو به روش‏‌های مختلف مانند جستجوی ساده، پیشرفته، معنایی یا جستجو براساس شماره پروانه ثبت اختراع، نام مواد و ترکیبات شیمیای و سایر روش‏‌های جستجو را برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از پروانه‏‌های ثبت اختراع فراهم می‌‏کنند و با استفاده از ابزارهای پیشرفته امکان دیداری سازی و تجزیه و تحلیل پروانه‏‌های ثبت اختراع و درک مسیر توسعه و تکامل فناوری‏‌های خاص را فراهم می‏‌کنند. گزارش حاضر، مهمترین پایگاه‌‏های اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات پروانه‏‌های ثبت اختراع را معرفی می‌کند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of scholarly databases with patent inclusion

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi
  • Nader Naghshineh
  • Maryam Sarrafzadeh
Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Patents are one of the most important types of scientific and technological products and contain valuable information about invention, inventor or co-inventors, Assignee, classification (IPC, CPC or ...), etc. This kind of information is often not published in journal and other information sources. In fact, there are databases dedicated to patents and they collect all details of patents. Some are free to access such as USPTO and WIPO database some are subscription-based such as Derwent database.
In recent years, some journal databases or citation databases which normally focus on collecting scholarly works such as articles and books, etc. are also covering patents. Some of these databases are available for free and some are subscription-based. They provide sophisticated search tools which allow simple search, advanced search, semantic search or patent number search, name of materials and chemical compounds and other search methods to obtain the required information from patent. By using advanced tools, it is possible to visualize and analyze patent to understand the path of development and evolution of certain technologies. The present investigation endeavors to provide a comparative overview of important journal databases that cover patents too. These include lenz, Orbit, Chemical abstract service (SciFinder and PatentPAK), etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patents
  • Intellectual Property
  • Search aids
  • Patent Examination
  • Open Sourced Data