زیست پلیمرها در درمان آسیب های عصب محیطی

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 عضو هیات علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22063/basparesh.2020.2523.1480

چکیده

امروزه یکی از بیشترین مراجعه های بیمارستانی و بالینی در رابطه با مشکلات دستگاه عصبی جراحات وارد شده بعد از حوادث است که زندگی مجروحان را دچار اختلال می کند. طبق آمار ارایه شده در آمریکا سالیانه نیم میلیون جراحی برای آسیب به بافت عصب محیطی ثبت شده است و برآورد قیمت این صدمات و آسیب ها حدود 5/1 میلیارد دلار تخمین زده شده است. همچنین در اروپا هر ساله حدود 300000 مورد آسیب وارد شده به عصب محیطی گزارش شده و به طور تخمینی بیشتر از 5 میلیون مورد آسیب به عصب محیطی در سراسر جهان گزارش داده شده است. تروما شایع‌ترین علت آسیب اعصاب محیطی است و جراحات عصبی به طور مکرر باعث تحلیل عضله با کاهش سینگال‌های عصبی می‌شود. آسیب های متنوع عصبی می توانند ناشی از صدمات فشاری،کشیدگی، مکانیکی وشکستگی‌ها باشند. در این تحقیق روش‌های نوین درمان بافت عصب محیطی بررسی خواهد شد. بطور کلی روش‌های درمان بافت عصبی به دو دسته متداول پیوند‌ی (خود پیوند، دگر پیوند و پیوند غیر خودی) و دسته نوین مهندسی بافت با استفاده از لوله‌های عصبی (لوله‌های عصبی بیولوژیک سلول زدایی شده و لوله‌های عصبی سنتزی یا مصنوعی) تقسیم بندی می شوند. لوله‌های عصبی نیز به سه دسته کلی لوله‌های بیولوژیکی(پروتئین‌ها و پلی ساکارید‌ها)،لوله‌های عصبی سنتزی (پلی استر‌ها، پلی یورتان‌ها و پلی ال‌ها) و لوله‌های عصبی ترکیبی تقسیم بندی می شوند که هر یک از این روش ها بطور مفصل بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biopolymers in the treatment of peripheral nerve trauma

نویسندگان [English]

  • Ebrahim behtouei 1
  • Mojgan Zandi 2
  • Fahimeh Askari 3
  • Mohammad Pezeshki-Modaress 4
  • Mohammad Javad Fatemi 4
1 Iran Polymer and Petrochemical Institute
2 a member of academic staff Iran Polymer and Petrochemical Institute
3 Assistant Professor at the Iran polymer & petrochemical Institute
4 faculty of Iran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Today, the most frequent visits by the hospital to the nervous system are the injuries sustained after the events that disturbed the lives of the injured. Only in the United States, half a million surgeries have been recorded annually for damage to the peripheral nerve tissue, and the estimated cost of these injuries is at around 1.5 billion dollars. In Europe, more than 300000 cases of peripheral nerve damage have been reported every year, and more than 5 million cases of peripheral nerve damage have been reported worldwide. Trauma is the most common cause of peripheral nervous damage, and neurological injuries often cause muscle-traumatic neuronal damage. In this research, the strategies of peripheral nerve tissue treatment were studied. Generally peripheral nerve tissue treatment are classified into grafts (auto graft, allo graft and xeno graft), and nerve conduits (decellularized nerve conduits and manufactured nerve conduits), as the most recent approach to nerve tissue engineering. Synthetic neurotransmitters are also divided into three general categories of biodegradation (polyesters, proteins and polysaccharides), synthetic (polyesters, polyurethanes and polyols) and hybrid neurotransmitters, each of which will be discussed in more detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "peripheral nerve"
  • "graft"
  • "natural polymer"
  • "synthetic polymer"
  • "nerve conduits"