پلاستیک های گم شده در دریا کجا هستند؟

نوع مقاله: تالیفی

نویسنده

پژوهشکده علوم دریایی، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ اقیانوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺟﻮی، ﺗﻬﺮان، ایران

چکیده

مقدار زباله های پلاستیکی شناور در آب های سطحی دریاهای جهان، نسبت به میزان مورد انتظار پلاستیک های سوء مدیریت شده ای که به محیط های دریایی وارد می شوند، به مراتب کمتر است. به همین دلیل شناسایی سینک های دریایی که پلاستیک های گم شده را نگه می دارند، جهت ارزیابی خطرات، تاثیرات و برنامه ریزی برای مدیریت این مشکل جدید ضرورت دارد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می هد، درختان مانگرو که در حاشیه بین جزر و مدی قرار گرفته اند از طریق گسترش سیستم ریشه ای خود، نوماتوفورها یا ریشه های تنفسی، فیلتر موثری را تشکیل داده که پلاستیک های حمل شده توسط جریانات دریایی را به دام می اندازند. به عبارتی، مانگروها به عنوان سینک برای زباله های پلاستیکی دریایی و همچنین سدی برای زباله های بشرزاد از خشکی به دریا قبل از پراکنده شدن در محیط دریایی عمل می کنند. بعلاوه، بخشی از پلاستیک های بزرگ پس از رهاسازی در محیط زیست، ممکن است دستخوش انواع فرآیندهای زیستی و غیر زیستی شوند که از طریق آنها به جای ناپدید شدن، کوچکتر و کوچکتر می شوند این قطعات پلاستیکی ریز، میکروپلاستیک یا ریز پلاستیک نامیده میشوند اندازه ی کمتر از 5 میلی متر دارند و به همین علت با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Where Are the Missing Plastics at Sea?

نویسنده [English]

  • Maryam Ghaemi
Department of Marine Science, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The global load of marine floating plastic litter in surface waters is much smaller than expected based on the loads of mismanaged plastic entering the marine environment. Therefore, it is necessary to identify marine sinks holding the missing plastic, to assess risks and impacts and plan interventions to manage this new facing problem. Recent research has shown that mangrove trees occupy the intertidal fringe and develop a partially emerged root system, pneumatophores as a sieve, forming an effective filter that trap different objects and litters transported by currents, like floating plastic objects. In other words, mangroves act as sinks for marine plastic litter as well as a barrier for anthropogenic debris (entering from land to the sea) before they are dispersed in the marine environment. Furtheremore, some large plastics after released into the environment, might undergo a variety of biotic and abiotic processes through which they become smaller and smaller plastic particles instead of disappearing. These small pieces of plastic particles are called microplastics and are less than 5 mm in size and are therefore not visible to the naked eye.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Missing plastic
  • Microplastic
  • Respiratory roots
  • Mangrove
  • Sea