مروری بر روشهای بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 کارشناس/پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

چکیده: حجم زیاد تولید محصولات یکبار مصرف بر پایه پلی اتیلن ترفتالات و رها سازی آنها در طبیعت بعنوان ضایعات، نگرانیهای زیست محیطی بسیار جدی را ایجاد نموده است. بازیافت مکانیکی این مواد و برگرداندن به خط تولید تنها بخش اندکی از این مواد را در بر گرفته و کاربردهای محدودی را شامل میشود. بازیافت شیمیایی پت جایگزین مناسبی برای پاک کردن طبیعت از این مواد، تولید مواد با ارزش افزوده بالا، بازگرداندن آنها به فرایند تولید، مطابق با اصول توسعه پایدار زیست بوم، ایجاد کننده فرصتهای شغلی و پژوهشی است. روشهای متعدد شیمیایی بازیافت پت از جمله الکولیز، آمینولیز، گلیکولیز ابداع و پژوهشهای بسیار زیادی در این زمینه در جهت یافتن مواد تخریب کننده مناسب، تولید محصولات کاربردی، یافتن کاتالیستهای مناسب برای محیط زیست، و شرایط عملیاتی مناسب و قابل اقتصادی انجام گرفته است. علیرغم تعداد قابل توجه این پژوهشها، هنوز تعداد واحدهای صنعتی و یا حتی نیمه صنعتی بازیافت شیمیایی در دنیا بسیار اندک بوده و اطلاعات بسیار ناچیزی در مورد آنها در دسترس است. مقاله حاضر مروری بر روشهای شیمیایی بازیافت پت، اهمیت آنها، فرایندها و مواد موجود با نگاهی به پژوهشهای انجام شده در این زمینه است. حجم فعالیتهای پژوهشی بسیار گسترده تر از مراجع ذکر شده بوده وتنها تعدادی از مراجع شاخص بعنوان نمونه ذکر گردیده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on the Chemical Recycling of Poly Ethylene Terephthalate (PET)

نویسندگان [English]

  • majid ghiass 1
  • Sedigheh Shirbakht 2
1 ippi
2 کارشناس پژوهشی
چکیده [English]

Abstract: The great amount of polyethylene terephthalate based disposable products and releasing of them as waste plastic materials in nature come up serious environmental concerns. The mechanical recycling of these materials to use some polyester based products only cover a small fraction waste. As a suitable alternative, the chemical recycling provides methods to remove PET from environment, produces the high value added materials, returns them to the production processes in accordance with the principles of sustainable development of ecosystems, and creates job and research opportunities.
Several chemical recycling methods such as alcoholysis, aminolysis, glycolysis have been explored and and numerous researches to find suitable degrading materials, produce the applicable material, find ecofriendly catalysts, economically operating conditions have been performed. Despite the remarkable number of researches on the different methods chemical recycling studies, there are still a few industrial or even semi-industrial chemical recovery plants and very little information is available about them.
This current article briefly reviews the different chemical recycling methods applied in PET recycling field, the relative importance and economical issues of each method, materials and products, and the operation conditions.
Keywords: Poly Ethylene Terephthalate (PET), Chemical Recycling, Glycolysis, Hydrolysis, Aminolysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Poly Ethylene Terephthalate (PET)
  • Chemical Recycling
  • Glycolysis
  • Hydrolysis
  • Aminolysis