خواص و ساختار نانولوله‌های کربنی/پلیمرها در داربست های پایه پلیمری

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

نانولوله‌های‌ کربنی تک‌دیواره و چند دیواره موادی با ویژگی‌های مطلوب و ظرفیت استفاده‌ی بالا در زمینه‌ی مهندسی بافت و داربست هستند. با این وجود، راه برای افزایش کارآیی این ماده و ارتقای کیفیت کامپوزیت‌های نانولوله های کربنی-پلیمر همچنان باز است تا داربست‌هایی با نهایت کیفیت تولید شود. توانایی ذاتی نانولوله‌های کربنی برای تسهیل رشد سلولی می‌تواند به داربست‌های سه بعدی با سطح پلیمر منجر شود که بر روی کشت نهایی برای احیای بافت سلول‌های الکترو اکتیو تأثیرگذار می‌باشد. عاملدار کردن نانولوله‌های‌ کربنی توسط پلیمرها نیز به بهبود ویژگی-های داربست کمک شایانی می‌کند. در این مقاله به مرور مشخصه‌های داربست‌های نانولوله‌های کربنی بهبود یافته توسط پلیمرهای طبیعی و انواع پلیمرهای سنتزی نظیر پلیمرهای سنتزی رسانا، پلیمرهای سنتزی نارسانا، پلیمرهای دستکاری شده و کامپوزیت های پلیمری پرداخته‌ایم. تحقیقات حاکی از آن است که ترکیب نانولوله‌های کربنی و انواع پلیمرها باعث بهبود ویژگی‌های داربست نظیر خواص مکانیکی و الکتریکی، زیست تخریب پذیری، ساختار و میزان تخلخل، سمیت و ... شده است. هریک از انواع پلیمرهای به کار گرفته شده نظیر پلیمرهای طبیعی، پلیمرهای سنتزی رسانا، پلیمرهای سنتزی نارسانا، نانوکامپوزیت های پلیمری و پلیمرهای دستکاری شده بر روی خواص داربست‌های نانولوله‌های کربنی تأثیرگذار بوده‌ و تولید داربست مربوطه باعث بهبود مشخصه‌های مورد نظر شده و گامی به سوی افزایش کیفیت داربست‌های پایه پلیمری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Carbon nanotube Application in Polymer-Based Scaffolds

نویسندگان [English]

  • Samira Agbolaghi
  • Faezeh Raie
Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The carbon nanotubes (CNTs) including the singled-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) have the desired properties and high capacity for being applied in the tissue engineering field and scaffolding. However, the way for their efficiency and quality enhancement in the CNT-polymer composites is open. The inherent capability of CNTs in facilitating the cellular growth could reflect the three dimensional scaffolds with the polymer surfaces, affecting the ultimate cultivation for the tissue regeneration of electroactive cells. The polymers make the CNTs more efficient and modify the characteristics of the prepared scaffolds. In the current paper, the features of CNT involved scaffolds which have been modified via the natural polymers and synthesized polymers including conductive, dielectric, and manipulated polymers and the polymer composites are reviewed. The combination of CNTs and different types of polymers improved the characterestics of scaffolds such as mechanical and electrical properties, biodegradability, structure, porosity, toxicity, etc. Each polymer types influenced the characteristics of CNT incorporated scaffolds and the preparation of respective scaffolds improved a part of features and elevated the quality of polymer based scaffolds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNT
  • scaffold
  • structure
  • Polymer
  • mechanical properties