کاربرد نانولوله‌های کربنی در داربست‌های پایه پلیمری

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و چنددیواره موادی با ویژگی‌های مطلوب و ظرفیت استفاده زیاد در زمینه مهندسی بافت و داربست‌سازی هستند. با وجود این، مسیر برای افزایش کارایی این ماده و ارتقای کیفیت کامپوزیت‌های نانولوله‌های کربنی-پلیمر همچنان باز است تا داربست‌هایی با کیفیت بسیار تولید شود. قابلیت ذاتی نانولوله‌های کربنی برای آسان‌سازی رشد سلولی می‌تواند به ایجاد داربست‌های سه‌بعدی با سطح پلیمری منجر شود که بر کشت نهایی برای احیای بافت سلول‌های الکتروفعال اثرگذار است. عامل‌دارکردن نانولوله‌های کربنی با کمک پلیمرها نیز به بهبود ویژگی‌های داربست کمک شایانی می‌کند. در این مقاله، مشخصه‌های داربست‌های نانولوله‌های کربنی بهبودیافته با پلیمرهای طبیعی و انواع پلیمرهای سنتزی، نظیر پلیمرهای سنتزی رسانا و نارسانا، پلیمرهای دست‌کاری‌شده و کامپوزیت‌های پلیمری مرور شده است. پژوهش‌ها حاکی از آن است، ترکیب نانولوله‌های کربنی و انواع پلیمرها باعث بهبود ویژگی‌های داربست نظیر خواص مکانیکی و الکتریکی، زیست‌تخریب‌پذیری، ساختار و مقدار تخلخل و سمیت شده است. هریک از انواع پلیمرهای به‌کار گرفته‌شده نظیر پلیمرهای طبیعی، پلیمرهای سنتزی رسانا و نارسانا، نانوکامپوزیت‌های پلیمری و پلیمرهای دست‌کاری‌شده بر خواص داربست‌های نانولوله‌های کربنی اثرگذار بوده و تولید داربست از آن‌ها باعث بهبود مشخصه‌های مدنظر شده و گامی به‌سوی افزایش کیفیت داربست‌های پایه پلیمری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Carbon Nanotubes Application in Polymer-Based Scaffolds

نویسندگان [English]

  • Samira Agbolaghi
  • Faezeh Raie
Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The carbon nanotubes (CNTs) including the single-walled carbon nanotubes (SWCNTs)
and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) have the desirable properties and
high capacity for application in tissue engineering and scaffolding. However, the scope
of their efficiency and quality enhancement in the CNT-polymer composites is wide open.
The inherent capability of CNTs in facilitating the cellular growth could reflect the threedimensional
scaffolds with the polymer surfaces, affecting the ultimate cultivation for the
tissue regeneration of electroactive cells. The polymers make the CNTs more efficient and
modify the scaffolds' characteristics. In the current paper, the features of CNT, involved in
scaffolds performance, which have been modified through natural polymers and synthesized
polymers including conductive, dielectric, and manipulated polymers and the polymer
composites are reviewed. The combination of CNTs and different types of polymers
improved the scaffolds' characteristics such as mechanical and electrical properties,
biodegradability, structure, porosity, toxicity, etc. Each polymer type in influencing the
characteristics of CNT-incorporated scaffolds and the preparation method of respective
scaffolds improved some features and enhanced the quality of polymer-based scaffolds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon nanotube (CNT)
  • scaffold
  • structure
  • Polymer
  • mechanical properties