چسبناکی پیش‌آغشته: عوامل مؤثر، روش‌های اندازه‌گیری و سازوکارهای وادادگی

نوع مقاله: گزارش

نویسندگان

1 مهندسی پلیمر-کامپوزیت، مجتمع مواد و فنآوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، نهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی کامپوزیت

چکیده

امروزه با توجه به توسعه فرایندهای ساخت خودکار کامپوزیت از پیش‌آغشته‌ها نیاز به شناخت خواص اصلی پیش‌آغشته‌ها و عوامل مؤثر بر آن‌ها افزایش ‌یافته است. چسبناکی پس از مرحله پیش‌پخت از اصلی‌ترین مشخصه‌های پیش‌آغشته‌ها بوده و این پارامتر از خواص گرانروکشسانی توده پیش‌آغشته است. چسبناکی عبارت از قابلیت پیش‌آغشته برای چسبیدن به خود یا به سایر سطوح است. عوامل مؤثر بر چسبناکی پیش‌آغشته را می‌توان به دو دسته کلی عوامل ساختاری و فرایندی تقسیم کرد. از مهم‌ترین عوامل ساختاری می‌توان نوع و فرمول‌بندی رزین، جرم مولکولی، گرانروی، مقدار پخت، نوع و معماری پارچه، دما، مقدار حفره‌ها و محتوای فرار را نام برد. همچنین، از مهم‌ترین عوامل فرایندی می‌توان به مقدار رطوبت، پیرشدگی، زمان و نیروی تماس، نیروی جداسازی، سرعت و زاویه لایه‌چینی اشاره کرد. سازوکارهای وادادگی هم‌چسبی و فصل مشترک، دو سازوکار وادادگی در چسبناکی پیش‌آغشته است و این دو سازوکار در شرایط مختلف قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. همچنین، با توجه به عدم وجود آزمون استاندارد از چند روش مختلف از جمله غلتک شناور، کاوند، گوی غلتان، پوست‌کنی، برش اتصال هم‌پوشان و چسبناکی حلقه برای سنجش مقدار چسبناکی استفاده می‌شود. در این مقاله، عوامل مؤثر بر چسبناکی پیش‌آغشته، روش‌های مختلف سنجش آن و سازوکارهای مختلف وادادگی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tack Property of Prepregs: Effective Parameters, Methods of Measurement and Failure Mechanisms

نویسندگان [English]

  • Amirreza Pouladvand 1
  • Mehrzad Mortezaei 2
1 Polymer Engineering-Composite, Integrated Materials and manufacturing Technology, Malek-E-Ashtar university of technology, tehran, Iran
2 Composite Science and Technology Research Center
چکیده [English]

Nowadays, due to the development of automated composite manufacturing processes
on prepregs, it is necessary to recognize the main properties and factors affecting
prepregs. After the precuring stage, the tack is one of the main characteristics of the
prepregs, and this parameter is the viscoelastic properties of the prepreg bulk. The tack
is the ability of prepreg to stick to itself or to other surfaces. Factors affecting premature
tack can be divided into two general categories of structural and process factors. The
most important structural factors is the type of resin, resin formulation, molecular weight,
viscosity, degree of cure, fabric type, fabric architecture, temperature, volume of cavities
and volatile content are mentioned. Also, the most important process factors are humidity
content, aging, contact time, contact force, separation force, lay-up speed and angle. The
cohesive failure and interfacial failure of two mechanisms of failure have been proven in
tack of prepreg and these two mechanisms are capable of interchanging under different
conditions. Also, due to the lack of a standard test, several different methods, such as
floating roller, probe, rolling ball, peel, lap shear and loop tack test, are used to measure
the amount of tack. In this paper, the factors affecting the prepreg tack, different measuring
methods and different failure modes have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prepreg
  • tack
  • effective factor
  • flow ability
  • failure mechanism