چسبناکی پیش آغشته: عوامل موثر، روش های سنجش و مکانیسم های شکست

نوع مقاله: گزارش

نویسندگان

1 مهندسی پلیمر-کامپوزیت، مجتمع مواد و فنآوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، نهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی کامپوزیت

چکیده

امروزه با توجه به توسعه فرآیندهای ساخت خودکار کامپوزیت از پیش‌آغشته‌ها نیاز به شناخت خواص اصلی پیش-آغشته و عوامل مؤثر بر آن‌ها افزایش‌یافته است. چسبناکی پس از مرحله پیش‌پخت یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های پیش‌آغشته‌ها بوده و این پارامتر جز خواص ویسکوالاستیک توده پیش‌آغشته است. چسبناکی عبارت است از توانایی یک پیش آغشته برای چسبیدن به خودش و یا به سطوح دیگر. عوامل مؤثر بر چسبناکی پیش‌آغشته را می-توان به دودسته کلی عوامل ساختاری و عوامل فرآیندی تقسیم کرد، که از مهم‌ترین عوامل ساختاری می‌توان نوع رزین، فرمولاسیون رزین، جرم مولکولی، ویسکوزیته، میزان پخت، نوع پارچه، معماری پارچه، دما، میزان حفرات و محتوی فرار را نام برد و همچنین از مهم‌ترین عوامل فرآیندی می‌توان به میزان رطوبت، پیرشدگی، زمان تماس، نیروی تماس، نیروی جدا کردن، سرعت و زاویه لایه‌چینی اشاره کرد. مکانیسم‌های شکست هم‌چسبی و شکست فصل مشترک دو مکانیسم شکست در چسبناکی پیش‌آغشته بوده و این دو مکانیسم تحت شرایط مختلف قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. همچنین با توجه به عدم وجود آزمون استاندارد از چندین روش مختلف از جمله روش غلطک شناور، کاوشگری، گوی غلطان، پوست‌کنی، Lap shear و Loop tack test جهت سنجش میزان چسبناکی استفاده می‌شود، که در این مقاله عوامل مؤثر بر چسبناکی پیش‌آغشته، روش‌های مختلف سنجش آن و مکانیسم‌های مختلف شکست موردبررسی قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tack of prepreg: effective factors, Methods of measurement and failure mechanism

نویسندگان [English]

  • Amirreza Pouladvand 1
  • Mehrzad Mortezaei 2
1 Polymer Engineering-Composite, Integrated Materials and manufacturing Technology, Malek-E-Ashtar university of technology, tehran, Iran
2 Composite Science and Technology Research Center
چکیده [English]

Nowadays, due to the development of automated composite manufacturing processes from prepregs, it is necessary to recognize the main prepregs properties and the factors affecting them. After the precuring stage, the tack is one of the main characteristics of the prepregs, and this parameter is the viscoelastic properties of the prepreg bulk. tack is the ability of prepreg to stick to itself or to other surfaces. Factors affecting premature tack can be divided into two general categories of structural factors and process factors. the most important structural factors is the type of resin, resin formulation, molecular weight, viscosity, degree of cure, fabric type, fabric architecture, temperature, volume of cavities and volatile content are mentioned. Also, the most important process factors are humidity content, aging, contact time, contact force, separation force, lay-up speed and angle. The cohesive failure and interfacial failure of two mechanisms of failure have been proven in tack of prepreg and these two mechanisms are capable of becoming each other under different conditions. Also, due to the lack of a standard test, several different methods, such as floating roller, probe, rolling ball, peel, Lap shear and Loop tack test, are used to measure the amount of tack. In this paper, the factors affecting the prepreg tack, different measuring methods and different failure modes have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "prepreg"
  • "tack"
  • "effective factor"
  • "flow ability"
  • "failure mechanism"