معرفی کتاب

چکیده

عناوین کتاب ها:
1- پوشش های فعال برای منسوجات هوشمند
2- راهنمای عملی پلیمرهای سلولی آب دمشی
3- شکل شناسی پلیمر: اصول، شناسایی و پردازش
4- مقدمه ای بر پلی اتیلن صنعتی

عنوان مقاله [English]

Books

Google.com