تعیین درجه استیل زدایی کیتوسان و نمک های آن با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112 - 1497

چکیده

واکنش روی ساختار پلیمرها، به ویژه پلیمرهای طبیعی، باعث به وجود آمدن خواص و کاربردهای جدید می شود. یکی از این موارد، انجام واکنش استیل زدایی کیتین و تبدیل آن به کیتوسان است. خواص و کاربرد پلیمر کیتوسان، که مصارف گسترد های در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی دارد، به درصد گروه های استیل وابسته است و باید درصد گروه‌های استیل یا به عبارتی درجه استیل زدایی( DDA )آن مشخص باشد. از ساده ترین، دقیق ترین و سریع ترین روش های انداز هگیری مقدار گروه های استیل زدایی شده در کیتوسان و نمک های آن، روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1HNMR) است. در این روش، با مقدار کم ماده و بدون تخریب آن و انجام محاسبات ساده می توان
درصد گروه های استیل زدایی شده را در محدوده 50 تا % 100 از DDA و با دقت و تکرارپذیری قابل قبولی معین کرد. به علاوه، در حالت کوتاه بودن زنجیر پلیمر، این روش می تواند درجه پلیمر شدن متوسط عددی کیتوسان و نمک های آن را برای مصارف زیست دارویی و پزشکی پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Degree of Deacetylation in Chitosan and its Salts by Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

نویسنده [English]

  • Farshid Ziaee
چکیده [English]

Chemical reactions on the structure of polymers, especially natural polymers result in
production of new properties. One of these cases is chitin deacetylation reaction for
production of chitosan. Property and application of chitosan with extensive uses in food,
cosmetic, healing and drug industries depend on the degree and percent of acetyl groups
or in other words the degree deacetylation (DDA). Proton nuclear magnetic resonance
spectroscopy (1HNMR) is the simplest, most accurate and fastest method for quantitative
determination of the degree of deacetylation in chitosan and its salts. In this method,
the degree of deacetylation, ranging from 50 to 100%, with acceptable accuracy and
repeatability is determined by a small amount of material without undergoing degradation
and simple calculation. In addition, if the molecular weight of polymer is low, this test
method can determine the number average degree of polymerization (DPn) in chitosan and
chitosan salts for use in biomedical and pharmaceutical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear magnetic resonance spectroscopy
  • Chitosan
  • chitin
  • deacetylation
  • characterization