بررسی ساختار و ویژگی های فیزیکی- شیمیایی پلیمرهای پایه چسب های حساس به فشار

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

اصطلاح چسب حساس به فشار معرف چسبهایی است که در حالت خشک و دمای معمولی با فشار
دست و انگشت با اجسام پیوند قوی برقرار م یکنند. در مطالعه حاضر، ساختار انواع چسب های
حساس به فشار بررسی می شود. ترکیب پلیمرهای پایه چسب حساس به فشار شامل پلیمرهای
آکریلیک، سیلیکون ها، پلی یورتان ها و پلی استرهاست. پلیمرهای آکریلیک چسب های حساس به فشار
بر پایه آب، حلال های آلی یا عاری از حلال آلی هستند. پلیمرهای آکریلیک به طور ذاتی حساس به
فشار هستند. چسب حساس به فشار آکریلیکی حاوی مونومرهایی با دمای انتقال شیشه ای زیاد و
کم است. با کم و زیاد کردن این مونومرها می توان خواص چسبندگی این نوع چسب ها را تغییر داد.
چسب های فشاری با پایه لاستیک یا سیلیکون عمدتا در چسب های نواری استفاده م یشوند. چسب های
300° استفاده کرد. این چسب ها با دو C 40° تا C حساس به فشار سیلیکونی را می توان در دماهای
سطوح انرژی زیاد و کم پیوند برقرار م یکنند. چسب های حساس به فشار بر پایه پلی یورتان در
100° پایدارند و پس از خشک شدن انعطاف پذیری زیادی از خود نشان می دهند. C 40° تا C دماهای
چسبندگی عالی چسب های حساس به فشار بر پایه پلی استرها نیز تنها با پلی استرهای آلیفاتیک در
47° حاصل می شود. C وزن های مولکولی متغیر از 10000 تا 5000 دالتون و دمای شیشه ای بین 25 و

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure and Physical -Chemical Properties of Polymers in Pressure-sensitive Adhesives (PSA)

نویسندگان [English]

  • Rahim Ebrahimi Barisa
  • Hossein Resalati
  • Mohamad Hadi Aryaie Monfared
  • Ali Ghasemiyan
  • Alireza Shakeri
چکیده [English]

The term "pressure-sensitive adhesive" represents a group of adhesives that makes strong
contact between the substrates by hand, in dry state, using the finger pressure at room
temperature. This study focuses on the chemical structure of different pressure sensitive
adhesives. The base polymers, used in a pressure sensitive adhesive, usually include
acrylic polymers, silicones, polyurethanes and polyesters. Acrylic polymers, in pressure
sensitive adhesives, can be either water or solvent-based and or free of organic solvent.
Acrylic polymers are inherently sensitive to pressure. The adhesion properties of an acrylic
pressure sensitive adhesive, containing monomers with high or low glass temperature, can
be altered by changing the monomer content. The pressure adhesives based on silicon or
other rubbers are generally used in tapes. Acrylic pressure sensitive adhesive can be used
in temperature range of 40 to 300°C. The rubber-based pressure adhesive makes contact
with a high and low energy level. Polyurethane-based pressure sensitive adhesive, stable
at 40 to 100°C, shows a high flexibility after drying. The great adherence of polyestersbased
pressure sensitive adhesive can be only achieved using aliphatic polyesters with a
molecular weight of 5000 to 10000 Dalton and a glass temperature between 25 and 47°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pressure sensitive adhesive
  • acrylic polymers
  • silicones
  • polyurethane
  • polyesters