مطالعه سینتیک و مدلسازی فرایند پخت آمیز ه های لاستیکی به روش معادلات ممان

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، ابتدا مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه سینتیک و مد لسازی فرایند پخت
آمیزه های لاستیکی ارائه شده است. سپس، به بیان مدل های مختلف پیرامون سینتیک پخت، سازوکار و
روابط، کاربرد این مدل ها و مقدار ه مخوانی مدل ها با سازوکار و سینتیک واقعی پخت لاستیک پرداخته
شده است. از آنجا که در فرایند پخت و فرایندهای مشابه مانند پلیمر شدن، موازنه تعداد اجزای واکنش
به شکل چش مگیری قابل تامل و بحث برانگیز است، از این رو جایگاه معادلات موازنه تجمعی در این
عرصه به عنوان یک روش مد لسازی مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. برای حل معادلات موازنه
تجمعی، روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش ها روش ممان هاست. در حل این معادلات
به روش ممان ها سعی شده است تا با کاهش متغیرهای ساختاری در سامانه واکنش، هزینه محاسبات
را کاهش و دقت پی شگویی را افزایش داد. مه مترین مزیت روش ممان ها نیز همین سادگی محاسبات و
دقت زیاد آن نسبت به سایر روش های مشابه است. از معایب آن می توان به ناتوانی آن در تخمین
پارامترهای خانواده مشخصی از توزیع احتمال اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Kinetics and Modeling of Rubber Curing Process by Method of Moments

نویسندگان [English]

  • S. Jallal Hosseini
  • Mohammad Reza Pourhossaini
چکیده [English]

A study has been conducted on the kinetics and modeling of the curing process of
a rubber blend. Different models are discussed on the basis of curing kinetics,
mechanism and the mathematical relationship, application and their compatibility with
mechanistic and real curing kinetics. The population balance equations as a modeling
method have been considered because in the curing process and similar processes such as
the polymerization reactions the balance of the number of reaction components¬ becomes
dramatically important and noticeable. Among the several methods for solving the
population balance equations, the method of moments is one of the most unique methods.
In solving these equations using the method of moments, it has been tried to reduce the
computation costs and increase the prediction accuracy through fewer structural variables
in the reaction system. The main advantage of the method of moments is its simple
calculations and higher accuracy compared to the other similar methods. Its disadvantage
is the inability to estimate the parameters of the probability distribution of a given family

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • vulcanization
  • curing kinetic
  • moment equations
  • population balance equations