سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده یکی از زمینه های پژوهشی است که در دهه اخیر به سرعت در حال
رشد بوده و توسط آیوپاک معرفی شده است. در حال حاضر، این روش به ابزار اصلی شیمی دان های
پلیمری تبدیل شده و راه جدیدی به سمت زمینه های جذاب مهندسی بزرگ مولکول ها و نانوفناوری باز
کرده است. در میان فنون مختلف پلیمرشدن رادیکالی کنترل شده، انتقال هم تراز با آلکیل یدیدها یکی از
قدیمی ترین آنهاست. این روش اولین بار در تهیه الاستومرهای فلوئوردار با عنوان پلیمرشدن رادیکالی
انتقال ید استفاده شد. اخیراً روش جدید پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید معکوس، که نیازی به استفاده از
آلکیل های یددار ندارد، معرفی شده است. این روش ها به عنوان فنون آسان، موثر و قوی در پلیمرشدن
رادیکالی کنتر لشده پدیدار شده اند که قابلیت استفاده برای محدوده وسیعی از مونومرها را دارند و با
هر دو محیط همگن و ناهمگن سازگار هستند. در این مطالعه، سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی
انتقال ید )معکوس( بررسی می شود. افزون بر این، مونومرهای تجاری پلیمر شده با این روش ها و
عوامل انتقال استفاده شده در آنها مرور می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism and Kinetics of Iodine Transfer Radical Polymerization

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Farrokhi
  • Mahdi Abdollahi
چکیده [English]

Controlled radical polymerization has been introduced by IUPAC as one of the research
areas which has grown rapidly in the last decade. Currently, this method has become
the main tool of polymer chemists and it has opened a new way towards very exciting
fields of macromolecular engineering and nano-technology. Among the various techniques
of controlled radical polymerizations, the generative transfer with alkyl iodides is one of
the oldest methods. This method, known as the "iodine transfer radical polymerization",
was used first time in the preparation of fluorinated elastomers. Recently, reverse iodine
transfer radical polymerization has been introduced as a new method without the need
for alkyl iodides. Reverse iodine transfer radical polymerization has emerged as an easy,
efficient and robust method of control radical polymerization, applicable to a wide range
of monomers and compatible with both homogeneous and heterogeneous processes. In this
study, the mechanism and kinetics of (reverse) iodine transfer radical polymerization has
been studied. In addition, the commercial monomers, polymerized by these methods, and
the transfer agents used in these procedures have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • controlled radical polymerization
  • (reverse) iodine transfer radical polymerization
  • mechanism and kinetics
  • alkyl iodide
  • iodine