مروری بر اقتصاد فناور یهای هدفمند تولید پروپیلن و موقعیت فرایند MTP

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، به بررسی اقتصادی روش های نوین تولید پروپیلن پرداخته شده و جایگاه روش تبدیل
متانول به پروپیلن MTP  ارزیابی شده است. از میان روش های بررسی شده، روش هیدروژ نزدایی
پروپان  PDH با ظرفیت هر واحد 350 تا 750 هزارتن در سال، به دلیل مقیاس پذیری زیاد و حاشیه
نقدی مطلوب، زمینه اقتصادی خوبی برای تولید در خاورمیانه و آمریکا دارد. روش تبدیل متانول
به پروپیلن با ظرفیت هر واحد 450 هزارتن درسال، تا زمانی که قیمت گاز طبیعی کم باشد، دارای
حاشیه نقدی مطلوبی است. اما هزینه سرمایه ای این واحدها که بیش از 850 میلیون دلار است، به
عنوان یک سد در برابر اقتصاد این فرایند عمل م یکند. در حال حاضر، اقتصاد این روش در منطقه
خاورمیانه تا حدودی در مرز اقتصادی بودن قرار دارد، اما با توجه به شرایط فعلی، مناسب ترین
بازار برای فروش پروپیلن تولیدی خاورمیانه با روش MTP ، بازارهای جنوب شرق آسیاست. تولید
انبوه متانول و کم کردن قیمت متانول در منطقه خاورمیانه نیز یکی دیگر از روش های بسیار موثر در
اقتصادی تر کردن MTP است. باقی مانده های رو شهای هدفمند تولید پروپیلن مثل جانشینی متقابل و
زیست توده یا غیراقتصادی بوده یا توسعه و بلوغ کافی پیدا نکرد هاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report

نویسنده [English]

  • Ali Afshar Ebrahimi