نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر بر پایه پلی وینیل الکل تقویت شده با نانوسلولوز

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر، نانوکامپوزیت های پلیمری به دلیل خواص مکانیکی عالی و پایداری گرمایی در
مقایسه با پلیمر خالص یا کامپوزیت معمولی مواد مهمی ب هشمار می روند. نانوکامپوزیت از دو قسمت
تشکیل می شود که حداقل یک بخش آن در یک بعد دارای ابعاد نانومتری  1-100 nm  است. به دلیل
نگرانی های زیست محیطی استفاده از الیاف طبیعی برای تقویت پلیمرها و کامپوزیت ها بسیار مورد
توجه است. نانوسلولوز از فراوان ترین پلیمرهای طبیعی تجدیدپذیر و دارای مزایای بی شمار شناخته
شده ای از قبیل قیمت کم، دسترس پذیری در سراسر جهان، زیست تخریب پذیری، سفتی زیاد و
خواص مکانیکی خوب است. همچنین، پلی وینیل الکل پلیمری محلول در آب، نیمه بلورین، کاملاً
زیست تخریب پذیر، غیرسمی و زیس تسازگار است. بنابراین، می توان از نانوسلولوز برای تقویت
نانوکامپوزیت های پلیمری به خوبی استفاده کرد. این نانوکامپوزیت ها نگرانی های زیست محیطی
ایجاد نم یکنند، در طبیعت به راحتی از بین می روند و خواص مکانیکی و گرمایی خوبی نیز نشان
می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polyvinyl Alcohol Biodegradable Nanocomposites, Reinforced with Nanocellulose

نویسنده [English]

  • Mostafa Yahyavi
چکیده [English]

Polymer nanocomposites are very important materials of recent times, because of
their significantly enhanced mechanical properties and thermal stability versus neat
polymers or conventional polymer composites. A nanocomposite describes a two-phase
material where one of the phases has at least one dimension in nanometer range (1-100 nm).
The use of natural fibers as reinforcements in polymers and composites has attracted much
attention due to the environmental concerns. Nanocellulose is one of the most abundant
renewable natural polymers, exhibiting a number of well-known advantages, such as
low cost, worldwide availability, biodegradability, high stiffness and good mechanical
properties. Particular attraction is its low density that leads to high specific mechanical
properties. Polyvinyl alcohol is water soluble, semi-crystalline, fully biodegradable,
non-toxic, and biocompatible. Therefore, nanocellulose can be used in reinforcement of
polymer nanocomposites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanocomposites
  • Nanocellulose
  • polyvinyl alcohol
  • biodegrdable
  • Polymer