فیلم های نازک دهانی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

دارورسانی به شکل خوراکی، به دلیل پذیرش زیاد بیمار از با اهمیت ترین روش های دارورسانی است.
زیس تدسترس پذیری و پذیرش کم دراطفال، سالمندان و بیمارانی که دارای مشکل بلع هستند، سبب
شد تا قرص های سریع ح لشونده وارد بازار شوند. ولی این قرص ها، دارای زیس تدسترس پذیری
کمی هستند، در نتیجه فیلم های دهانی با انعطاف پذیری مناسب، زیس تدسترس پذیری زیاد و راحتی
استفاده، مورد توجه قرار گرفتند و به عنوان جایگزینی برای قرص، کپسول وشربت عرضه شدند.
فیلم های دهانی از پلیمر، ماده موثر، طعم دهنده، رنگ و مواد فعال سطحی با روش های ریخته گری با
حلال و اکستروژن گرماذوب ساخته می شوند. ضخامت، زمان تخریب و انحلال و خواص مکانیکی
آنها باید ارزیابی شوند. این فیلم ها دارای کاربردهای فراوانی از قبیل پوشاندن طعم نامطلوب، رهایش
سریع و تدریجی داروها هستند. پی شبینی می شود، در سال های آتی فیلم های نازک دارویی به دلیل
مزایای بسیار نسبت ب هسایر شکل های دارویی متداول، دارای فروش بسیار زیادی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oral Thin Films

نویسندگان [English]

  • Arezou Soroushnia
  • Fariba Ganji
چکیده [English]

Oral route is the most preferred route by medical practitioners and manufacturer due
to patient's acceptability. Fast dissolving tablets have been developed because of low
bioavailability and weak acceptability of pediatric and geriatric patients who experience
difficulties in swallowing the traditional oral solid-dosage forms. As a result of low
bioavailability of fast dissolving tablets, oral thin films have been developed. These films
are the most advanced form of oral solid dosages due to more flexibility and comfort and
include a polymer, an active ingredient, flavoring and coloring agents, and surfactants.
Oral thin films are made mostly with solvent casting and hot melt extrusion. Oral strips are
evaluated for various attributes such as thickness, disintegration and dissolution study and
mechanical properties. These films have many applications such as taste masking, fast and
sustainable drugs release. At the moment, film formulations with encapsulated drugs are
commercially launched using the oral film technology. It is predicted that the value of the
overall oral thin film market will grow significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oral films
  • Applications
  • components
  • evaluation
  • methods of preparation