مروری کوتاه بر پلیمرهای زیست تخریب پذیر در سامانه های دارورسانی

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

چکیده

ساخت فراورده های پلیمری زیست تخریب پذیر با هدف کاهش مشکلات زیست محیطی، ایمنی و سلامت
مورد توجه بسیار قرار گرفته است. این پلیمرها در پزشکی و دارورسانی نیز به دلیل حذف آخرین
مرحله جراحی برای برداشت آنها پس از عملکرد درمانی توسعه یافته اند. در این مقاله، به برخی از
پلیمرهای طبیعی و سنتزی زیست تخریب پذیر رایج در زمینه پزشکی و دارورسانی اشاره شده است.
عوامل موثر بر تخریب و رهایش دارو، همچنین مثال هایی از سامانه های تجاری دارورسانی بر پایه
این پلیمرها معرفی می شود. در نهایت، خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهای زیست تخریب پذیر متداول
برای انتخاب صحیح آنها مرور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Brief Overview on Biodegradable Polymers in Drug Delivery Systems

نویسنده [English]

  • Arezou Mashak
چکیده [English]

Fabrication of polymeric biodegradable products has gained much attention in solving
environmental pollution, safety and health problems. Furthermore, the biodegradable
polymers have been developed in medicine and drug delivery fields to avoid post-operation
removal of the implants at the end of their functional life. This article introduces some
conventional biodegradable natural and synthetic polymers in medical and drug delivery
applications. In this respect, some factors which may affect degradation and drug delivery
profiles and also, commercial devices based on these polymers are introduced and discussed.
Finally, the physical and mechanical properties of biodegradable polymers are compared
so to be able to choose the most suitable systems in relation to their specific applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodegradable polymers
  • drug delivery systems
  • Natural polymers
  • Synthetic polymers
  • hydrolysis process