دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
................................................................................................................................................................................
مقالات مندرج در این بخش، مقالات پذیرش شده هستند که به ترتیب تاریخ پذیرش مورد ویرایش و صفحه آرایی قرار گرفته و برای انتشار آماده
می شوند. در حال حاضر نسخه پذیرفته شده که ویراستاری و صفحه آرایی نشده است برای استفاده مخاطبان گرامی روی سایت قرار گرفته است. بعد از آماده شدن هر یک از آنها، فایل نهایی مقاله جایگزین خواهد شد.
...............................................................................................................................................................................
1. تعادل آب‌دوستی- چربی‌دوستی امولسیفایرها و روش‌های تعیین پایداری سیستم‌های امولسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

صفیه فرخانی؛ سعید بابایی؛ محمد میرزایی


2. نقش پلیمرهای مورد استفاده در رهایش هورمون از سامانه‌های پیشگیری‌کننده از بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

فرزانه انصاری؛ رحیم دهقان


3. مروری برساختارهای آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

بهرام حسینی منجزی؛ محمد دیناری؛ اسمعیل اکبری نژاد


4. رئولوژی سوسپانسیون‌های نانوذرات سلولزی و اهمیت کاربردی آنها در پلیمر‌های ویسکوالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

مهرنوش توکلی؛ علی قاسمیان


5. بررسی تاثیر نانوذرات بر خواص مکانیکی بیوکامپوزیت‌های پایه کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

حمیدرضا طالبی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ علیرضا عشوری


6. مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی‌بوتادین خاتمه‌یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سیستم بایندر برپایه‌ی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

عباس کبریت‌چی؛ ابوالفضل دیلمی


7. بررسی مکانیسم‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر(GAP) با عامل پخت عاری از ایزوسیانات BPS و پیشرانه بر پایه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

محمدعلی دهنوی؛ ناصر کریمی


8. اصلاح میکروکپسول های پلی(اوره-فرمالدهید) به منظور بهبود کارایی سامانه های کامپوزیتی خودترمیم شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


9. کاربرد شبیه‌سازی کامپیوتری در کاتالیزورهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله


10. پلاستیک های گم شده در دریا کجا هستند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

مریم قائمی


12. ساز وکار شکست پلیمرهای پر شده با ذره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

سهیل خواجه پور-تادوانی؛ اسماعیل قاسمی


13. مروری بر کاربرد پلیمرها به منظور کاهش درگ در خطوط لوله‌ی افقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

نادیا اسفندیاری؛ رضا زارعی نژاد


14. روش های سنتز فیلم های نازک چارچوب‌های فلز-آلی بر روی سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

شکوفه گرانمایه؛ آرزو مرادی


15. چقرمه سازی پلیمر زیست تخریب پذیر PLA از طریق آلیاژ سازی با EVA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

پردیس لهراسبی؛ جعفر خادم زاده یگانه


16. مروری بر روش‌های تولید پلیمرهای طبیعی پلی‌هیدروکسی‌آلکانوات‌ با تکیه بر بهینه‌سازی بهره‌وری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1398

عزت عسگرانی؛ فرزانه براتی


17. مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمدحسین بهشتی؛ شایان قربانی؛ آیدا متوچی


18. ساختار غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری مورد استفاده در تصفیه آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

مرضیه قائمی زاده دره؛ میترا توکلی


19. پیرولیز مواد لیگنوسلولوزی به عنوان پلیمرهای طبیعی جهت تولید محصولات با ارزش افزوده زیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

مهرشاد نظرپور؛ علی اصغر تاتاری؛ احمد تقی زاده علی سرایی


20. رفتار خستگی پلیمر های مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

اسماعیل قاسمی؛ ستار حسن پور؛ محسن نظریان؛ کیهان برخه؛ علی طالبی


21. زیست پلیمرها در درمان آسیب های عصب محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

ابراهیم بهتویی؛ مژگان زندی؛ فهیمه عسکری؛ محمد پزشکی مدرس؛ محمد جواد فاطمی