دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

................................................................................................................................................................................
مقالات مندرج در این بخش، مقالات پذیرش شده هستند که به ترتیب تاریخ پذیرش مورد ویرایش و صفحه آرایی قرار گرفته و برای انتشار آماده
می شوند. در حال حاضر نسخه پذیرفته شده که ویراستاری و صفحه آرایی نشده است برای استفاده مخاطبان گرامی روی سایت قرار گرفته است. بعد از آماده شدن هر یک از آنها، فایل نهایی مقاله جایگزین خواهد شد.
...............................................................................................................................................................................
1. مروری برعملکرد واکس های عامل دار، بعنوان سازگارکننده و کمک سازگارکننده درکامپوزیت های پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

محمدهادی کریمی؛ سید محمد مهدی مرتضوی؛ سعید احمد جو؛ حامد عزیزی؛ محمد رضا رستمی درونکلا


2. اثر نانوذرات بر روی خواص صوتی فوم پلی یورتانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

امیر ارشاد لنگرودی؛ محمد امین عباس زاده


3. مروری بر دوام لوله‌های فاضلابی PVC- عوامل ساختاری و عملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

ماهرو خالقی


4. مروری برسینتیک پخت نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضورنانو ذرات اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدرضا کلائی؛ محمدحسین کرمی


5. چاپ‌ سه‌بعدی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته: مروری کوتاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

جواد رفیعی؛ احمدرضا قاسمی


6. سازوکار و اثر سازگارکنندگی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

محمّد سروش آبزن؛ رامین میرزایی؛ شروین احمدی


7. بررسی کاربرد داربست های زیست فعال پلی لاکتیک اسید در پزشکی بازساختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

فرنازالسادات فتاحی


8. کاربرد پلی اورتان در سیستم تحویل دارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

سهیلا قاسمی؛ میلاد قزلسفلو


9. دارو‌رسانی شخصی‌سازی شده با کاربرد فناوری نوین چاپ سه‌بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مریم کاشی


10. کاربردهای یادگیری ماشین در طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

علی اکبر یوسفی؛ محمد علی م نکویی؛ امیرحسین برنجچی؛ مقصود امیری


11. مروری برسینتیک تخریب نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضورنانو ذرات خاک رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

محمدرضا کلائی؛ محمدحسین کرمی


12. پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل دهنده در مکانوبیولوژی سلول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت


13. مروری بر روش‌ها و جوهرهای زیستی در چاپگرهای زیستی سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

نگار فرزانه فر؛ مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت


14. مطالعه کارایی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در عملیات تزریق (سیلاب‌زنی) پلیمر در ازدیاد برداشت مخازن نفت سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

یاسین خلیلی؛ عباس هاشمی زاده؛ سارا یاسمی


15. اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

محمد حسین جندقیان؛ یاسمن مداح؛ احسان نیک‌زینت؛ عبدالحنان سپاهی؛ رضا راشدی؛ مریم ماسوری


16. مروری برخصوصیات و فرایند تهیه نانوالیاف های دوخصوصیتی الکتروریسی شده به روش مجاور هم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

مهدی نوری؛ فاطمه احدی؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


17. مروری بر کاربردهای پلی اوره در صنعت ساخت و ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

امیرحسین یزدان بخش


18. مروری بر مخازن تحت فشار کامپوزیتی با آستر پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

زینب روزبهانی؛ مهرنوش محمدی


19. تکنولوژی‌ها و کاتالیست های تولید پلی‌اتیلن با استفاده از فرایند دوغابی (مروری بر ثبت اختراعات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

حسین بازگیر؛ زهرا عیسی آبادی


20. بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خود هسته‌زایی در پلیمرهای نیمه بلورین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

زهرا یعقوبی؛ عبدالحنان سپاهی؛ کمال افضلی؛ اعظم جلالی آرانی؛ خسرو ولی اقبال


21. مروری اجمالی بر نقش انواع کمک کاتالیستها و نحوه ی عملکرد آنها درفرایندهای (کو)پلیمریزاسیون اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

مریم ماسوری؛ رضا راشدی؛ عبدالحنان سپاهی؛ محمد حسین جندقیان؛ احسان نیک‌زینت؛ سعید هوشمند موید


22. ذرات ژانوس: 1- طراحی و تهیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مائده رمضانپور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


23. تاثیرات نانو ذرات الماس بر روی آمیزه های لاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

محمدمهدی کامیابی؛ سید محمد صادق حسینی؛ حانیه جمالیزاده


24. سیستم‌های پخت دوگانه‌ی رزین اپوکسی با رویکرد استفاده در ساخت پیش‌آغشته‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

مهدی پیامنی؛ حسن فتاحی؛ مهرزاد مرتضایی


25. مروری کوتاه بر کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلیمری تهیه شده از طریق پلیمری شدن انتقال زنجیرۀ برگشت پذیر افزایش- قطعه قطعه شدن(RAFT) در دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

علی پورجوادی؛ محمد کوهستانیان؛ فاطمه رحمانی


26. مروری بر حسگر های حرکتی هیدروژلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

پوریا رحمنی؛ اکبر شجاعی


27. نانو الیاف بر پایه آمیزه‌های پلی یورتان/پلیمرهای طبیعی برای کاربرد به عنوان زخم پوش‌های الکتروریسی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

عباس محمدی؛ نگار صالحی