دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
................................................................................................................................................................................
مقالات مندرج در این بخش، مقالات پذیرش شده هستند که به ترتیب تاریخ پذیرش مورد ویرایش و صفحه آرایی قرار گرفته و برای انتشار آماده
می شوند. در حال حاضر نسخه پذیرفته شده که ویراستاری و صفحه آرایی نشده است برای استفاده مخاطبان گرامی روی سایت قرار گرفته است. بعد از آماده شدن هر یک از آنها، فایل نهایی مقاله جایگزین خواهد شد.
...............................................................................................................................................................................
1. مروری بر مهمترین پایگاه‌‫ها و ابزارهای جستجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه‫‌های ثبت اختراع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

فاطمه عبداللهی؛ نادر نقشینه؛ مریم صراف زاده


3. مروری بر کامپوزیت ایروژل‏های پلیمری هادی گرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

نرگس نظری؛ احمد رضا بهرامیان


4. آرایش لایه به لایه: رویکردی نوین به منظور بهبود بازدارندگی شعله اسفنج‌های پلی‌یورتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

عباس محمدی؛ سمن ابریشم کار


5. مروری بر کلیک هیدروژل های زیست پایه تهیه شده از واکنش های دیلز-آلدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

عباس محمدی؛ علیرضا فتاحی


6. نگاهی بر ساختار و خواص نفیون با تمرکز بر کاربرد آن در پیل سوختی پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1399

شهرام مهدی پور عطائی؛ مریم محمدی


7. مروری بر کاربرد سرامیک‌های زیستی در منسوجات گرمابخش با امواج فروسرخِ دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مهدی نخعی خونکی؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ محمدعلی توانایی؛ امین ابراهیم زاده پشتیری


8. کاربرد حلال های بسا زودگداز طبیعی به عنوان نرم کننده در تهیه فیلم های پلیمری طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

فضه آریانسب


9. کاربرد الیاف الکتروریسی شده در مهندسی بافت: داربستهایی با خاصیت رهایش آهسته عوامل رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

فریبا گنجی؛ محیا برادران؛ آمنه صدیقیان


10. روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیست‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

محمد حسین جندقیان؛ یاسمن مداح؛ احسان نیک‌زینت؛ مریم ماسوری؛ عبدالحنان سپاهی؛ رضا راشدی


11. مروری برعملکرد واکس های عامل دار، بعنوان سازگارکننده و کمک سازگارکننده درکامپوزیت های پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

محمدهادی کریمی؛ سید محمد مهدی مرتضوی؛ سعید احمد جو؛ حامد عزیزی؛ محمد رضا رستمی درونکلا


12. اثر نانوذرات بر روی خواص صوتی فوم پلی یورتانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

امیر ارشاد لنگرودی؛ محمد امین عباس زاده


13. مروری بر دوام لوله‌های فاضلابی PVC- عوامل ساختاری و عملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

ماهرو خالقی


14. مروری برسینتیک پخت نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضورنانو ذرات اکسید آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدرضا کلائی؛ محمدحسین کرمی


15. چاپ‌ سه‌بعدی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری تقویت‌شده با الیاف پیوسته: مروری کوتاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

جواد رفیعی؛ احمدرضا قاسمی