موضوعات = باتری
مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 3-15

جمال محمدیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند


مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 23-33

امیرحسین نوارچیان؛ سمیرا معاذی؛ مهشید منصف پور