مروری بر کاربرد پلیمرها در ساخت باتری های یون لیتیم

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، انواع پلیمرهای استفاده شده در ساخت باتری‌های پرکردنی یون لیتیم و اثر آن‌ها بر عملکرد باتری معرفی می‌شوند. مطالعات نشان می‌دهد، کاربرد روزافزون پلیمرها در ساختار این نوع باتری‌ها، به‌ویژه به‌عنوان الکترولیت، پیونده الکترود، جمع‌کننده جریان و جداکننده دو الکترود، اثر ویژه‌ای بر عملکرد الکتروشیمیایی باتری، مانند ظرفیت و طول عمر آن دارد. مواد پلیمری روی پایداری گرمایی و مکانیکی اجزای باتری نیز به‌شدت اثرگذارند. همچنین، کاربرد الکترولیت‌های پلیمری، به‌دلیل ایمنی بیشتر و کارایی الکتروشیمیایی مطلوب‌تر نسبت به الکترولیت‌های آلی، رو به گسترش است. پژوهش‌های اخیر روی جایگزین‌های پلیمری مناسب به‌عنوان پیونده کاتد در باتری‌های یون لیتیم با الکترولیت آبی متمرکز تا بتوان با ویژگی‌های آبدوستی مناسب این ترکیبات بتوان نفوذ یون‌ها را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Polymer Application in Construction of Lithium-ion Batteries: A Review

نویسندگان [English]

  • amirhosein navarchian 1
  • samira maazi 2
  • mahshid monsefpour 2
1 Associate Professor/ University of Isfahan
2 university of isfahan
چکیده [English]

Polymers are commonly applied in construction of rechargeable lithium-ion batteries (LiBs). The role of polymer on LiB electrochemical performance is discussed in detail. Literature reviews show that the use of various polymers in construction of LiBs is growing especially as electrolyte, electrode binder, current collector and separator. The polymer type significantly affects the electrochemical performance of LiBs including the capacity, cycle life, and thermal and mechanical stability of battery components. Our literature research indicates that the polymer electrolytes are going to be widely used in LiBs due to their safety and good electrochemical performance. Recently, the major studies have focused on finding appropriate alternatives amongst hydrophilic polymers as electrode binders in LiBs with aqueous electrolytes to enhance ion diffusion through developed hydrophilic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lithium-ion battery
  • electrolyte
  • binder
  • separator
  • battery performance