کلیدواژه‌ها = پیوند
زیست‌پلیمرها در درمان آسیب‌های عصب محیطی

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 52-64

ابراهیم بهتویی؛ مژگان زندی؛ فهیمه عسکری؛ محمد پزشکی مدرس؛ محمد جواد فاطمی