کلیدواژه‌ها = میکروژل
حذف فلزات سنگین از آب و پساب با بربرجذب به‌وسیله انواع مختلف ژل‌های پلیمری

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 26-38

مائده رمضانپور؛ محدثه میرزائی؛ عباس رضایی شیرین آبادی


میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-81

کوروش کبیری؛ سولماز مجرد؛ حمیدرضا متصدی