کلیدواژه‌ها = خاصیت پیزوالکتریک؛ پلیمرهای نیمه بلوری؛ قطب‌دهی؛ فروالکتریسیته
تعداد مقالات: 1