کلیدواژه‌ها = الکترولیت پلیمری
مروری بر ساختار و عملکرد غشاهای الکترولیتی پلیمری و کاربردهای آن‌‌ها

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 29-41

مهدی توحیدیان؛ سیف اله جمال پور؛ سحر عنایتی؛ مبینا توحیدیان


مروری بر پیل‌های سوختی پلیمری

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 3-15

جمال محمدیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند


مروری بر الکترولیت‌های پلیمری سلول‌های خورشیدی حساس با رنگینه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 80-89

مژگان حسین نژاد؛ شهره روحانی