کلیدواژه‌ها = پلیمرهای محلول در آب
مروری بر پلیمرهای محلول در آب به عنوان عوامل کنترل تحرک در ازدیاد برداشت نفت

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 38-49

معصوم شعبان؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ محمد مهدی احدیان


اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 36-48

محمد کوهستانیان؛ حسین بوهندی