کلیدواژه‌ها = غیر زاتی
تعداد مقالات: 1
1. پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-38

مهرسا امامی؛ الهام آرام؛ علی رضا مهدویان