کلیدواژه‌ها = فیلم انعطاف پذیر
تعداد مقالات: 1
1. بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 36-41

سلوی فرهنگ زاده؛ هاجر جمشیدی