کلیدواژه‌ها = بازیافت مکانیکی
تعداد مقالات: 2
1. بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید) – بخش دوم

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 36-41

سلوی فرهنگ زاده؛ هاجر جمشیدی


2. بازیافت مکانیکی پلی (وینیل کلرید)- بخش اول

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 4-12

سلوی فرهنگ زاده؛ هاجر جمشیدی