نویسنده = محمد رضا پورحسینی
تعداد مقالات: 1
1. پارامترهای مؤثر بر استحکام چسبندگی و سامانه‌های ‌پلی‌یورتانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-51

محمد صادق امانی؛ محمد رضا پورحسینی