نویسنده = سید محمد تاش شمس آبادی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 76-85

حسین سلیمانی؛ حسین میقانی؛ سید محمد تاش شمس آبادی