نویسنده = علیرضا عاشوری بجستانی
تعداد مقالات: 1
1. اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 66-75

علیرضا عاشوری بجستانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ حمیدرضا خلفی