نویسنده = سمانه جعفری فرد
تعداد مقالات: 2
1. کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 94-105

آتشه سلیمانی گرگانی؛ فرهود نجفی؛ سمانه جعفری فرد


2. پلیمرهای درخت‌وار: خواص فیزیکی و کاربرد

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 61-73

سمانه جعفری فرد؛ سعید باستانی؛ آتشه سلیمانی گرگانی؛ مرتضی گنجایی ساری