نویسنده = شروین احمدی
پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 3-18

سید محسن شریعتی؛ محمّد سروش آبزن؛ حسن عربی؛ شروین احمدی


پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 3-17

فاطمه سلمانی؛ محمّد سروش آبزن؛ شروین احمدی


سازوکار و اثر سازگارسازی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 3-15

محمّد سروش آبزن؛ رامین میرزایی؛ شروین احمدی


شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 114-125

محمد برمر؛ ساناز بابادی؛ شروین احمدی