نویسنده = مهدی عبداللهی
تعداد مقالات: 3
1. اصلاح شیمیایی لیگنین: گامی به سمت سنتز پلی‌ال

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-85

رامین بایرامی؛ مهدی عبداللهی


2. روش‌های شناسایی ساختار شیمیایی پلیمر لیگنین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 124-132

رامین بایرامی؛ مهدی عبداللهی


3. سازوکار و سینتیک پلیمرشدن رادیکالی انتقال ید

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 44-65

مجتبی فرخی؛ مهدی عبداللهی