نویسنده = سید جلال حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سینتیک و مدلسازی فرایند پخت آمیز ه های لاستیکی به روش معادلات ممان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 66-76

سید جلال حسینی؛ محمدرضا پورحسینی