نویسنده = محمدعلی دهنوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مکانیسم‌های پخت گلیسیدیل آزید پلیمر(GAP) با عامل پخت عاری از ایزوسیانات BPS و پیشرانه بر پایه آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

محمدعلی دهنوی؛ ناصر کریمی