نویسنده = نعیمه بحری لاله
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد شبیه‌سازی رایانه‌ای در کاتالیزگرهای پلی‌اولفینی از نوع زیگلر-ناتا

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-69

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله


2. مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 60-72

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ فرشید نوری


3. پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 29-42

احد حنیف پور؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مجید کریمی


4. پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-57

مجید کریمی؛ آمنه رهبر؛ مرضیه حق وردی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ نعیمه بحری لاله