نویسنده = مهدی نکومنش
تعداد مقالات: 1
1. اثرالکترون دهنده ها بر پلیمرشدن پروپیلن با کاتالیزور زیگلر - ناتا

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 39-48

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش؛ علی شاهرخی نیا