نویسنده = حمیدرضا خلفی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 30-38

حمیدرضا خلفی؛ مهرزاد مرتضایی


2. اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 66-75

علیرضا عاشوری بجستانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ حمیدرضا خلفی