نویسنده = محمود معصومی
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت دوم : نانو مواد بازدارنده شعله

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 49-59

محدیث حسامی؛ روح الله باقری؛ محمود معصومی


2. مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی، قسمت اول : ریز پرکننده های باز دارنده شعله

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 49-60

محدیث حسامی؛ روح الله باقری؛ محمود معصومی


3. مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 39-47

محمود معصومی؛ قاسم نادری؛ آرمین حاجی بابا؛ علی پورنقشبند