نویسنده = شادی پیرامون مقدم
تعداد مقالات: 1
1. ریزپلاستیک ها در محیط زیست دریا

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 42-51

شادی پیرامون مقدم؛ مهدیه کارخانه یوسفی