نویسنده = محمد آقاجانی هشجین
مروری بر فناوری چاپ چهار بعدی در مهندسی بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

شادی زرشاد؛ محمد آقاجانی هشجین