نویسنده = محمد برغمدی
تعداد مقالات: 1
1. رئولوژی پلیمرهای بسیار پرشده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 16-30

محمد برغمدی؛ اسماعیل قاسمی