نویسنده = محمد دیناری
تعداد مقالات: 1
1. مروری کوتاه بر چارچوب های آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 30-44

بهرام حسینی منجزی؛ محمد دیناری؛ اسمعیل اکبری نژاد