مروری کوتاه بر چارچوب های آلی کووالانسی (COFs): از سنتز تا کاربرد صنعتی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 پژوهنده ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده حفاظت صنعتی، گروه پژوهش الکتروشیمی و بازدارنده

2 دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده شیمی

3 استادیار پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده حفاظت صنعتی، گروه پژوهش پوشش

چکیده

چارچوب‌های آلی کووالانسی دسته منحصر به‌فردی از پلیمرهای بلوری متخلخل هستند که صرفاً با پیوندهای کووالانسی برگشت‌ناپذیر عناصر سبک (مانند کربن، بور، اکسیژن، سیلیکون، نیتروژن و سایر) با واحدهای ساختاری آلی تشکیل شده‌اند. این پلیمرهای آلی متخلخل ویژگی‌های منحصر به فردی را نشان می‌دهند. بدین سبب قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی را دارند. ساختارهای آلی فلزی و آلی به‌دلیل ویژگی‌های شاخصی مانند سطح آزاد بسیار زیاد، چگالی کم، پایداری گرمایی و شیمیایی زیاد، حفره‌های هم‌اندازه و یکنواخت و تخلخل زیاد نظر پژوهشگران را به خود جلب کردند. تا کنون با انجام پژوهش‌های گسترده هزاران چارچوب جدید پلیمری پس از کشف اولین چارچوب، سنتز شده‌اند. در این مقاله، آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای طراحی، سنتز و کاربردهای مختلف چارچوب‌های آلی کووالانسی مانند ذخیره‌سازی گازها، کاتالیزگر، جذب، غنی‌سازی و خالص‌سازی مولکول‌های کوچک، کاربردهای نورالکتریکی، تشخیص مولکولی، دارورسانی هدفمند، غشاهای رسانا، پوشش‌های نوین و ذخیره‌سازی انرژی، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Brief Review on Covalent Organic Frameworks (COFs): From Synthesis to Industrial Application

نویسندگان [English]

  • Bahram Hosseini Monjezi 1
  • Mhammad Dinari 2
  • Esmaeil Akbarinezhad 3
1 Industrial Protection Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), P.O. Box 14665-137, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Isfahan University of Technology (IUT), P.O. Box 84156-83111, Isfahan, Iran.
3 Coating Research Group, Industrial Protection Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), P.O. Box 14665-137, Tehran, Iran
چکیده [English]

Covalent Organic Frameworks (COFs) are porous crystalline polymers put together
by linking light elements such as Carbon, Boron, Oxygen and Silicon through strong
covalent bonds that are positioned in 2D or 3D topology. Porous organic materials, exhibit
unique features and therefore, they can potentially be used in diverse applications such as
catalyst, molecular sensing, drug delivery, and gas storage. Metallic organic frameworks
(MOFs) and covalent organic frameworks (COFs) attracted the attention of researchers
because of their characteristic properties such as high free surface area, low density, high
thermal and chemical stability, and uniformity and high porosity. So far, thousands of new
polymer frameworks have been synthesized after discovering the frst structure. In this
paper, the latest developments in design, synthesis and various applications of covalent
organic frameworks such as gas storage, catalyst, adsorption, enrichment and purifcation
of small molecules, optoelectricity, molecular sensing, targeted drug delivery, conductive
membranes, novel coatings, and energy storage are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covalent Organic Framework
  • porous polymer material
  • Gas Storage
  • drug delivery
  • Conductive Membrane