نویسنده = علی قاسمیان
تعداد مقالات: 1
1. رئولوژی سوسپانسیون‌های نانوذرات سلولزی و اهمیت کاربردی آنها در پلیمر‌های ویسکوالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

مهرنوش توکلی؛ علی قاسمیان