نویسنده = رهبر، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. پلیمرشدن کوئوردیناسیونی a-اولفین ها با کاتالیزورهای فیلیپس

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-57

مجید کریمی؛ آمنه رهبر؛ مرضیه حق وردی؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ نعیمه بحری لاله